top of page
45344829_10212878053571135_8982817979532

About Us

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği’nin amacı görsel sanatlar eğitimi tasarım eğitimi alanında yaşanan gelişmeleri araştırmak, yazı ve görsel yollarla görsel sanat eğitimcilerine duyurmak; bilimsel yayınlar yapmak, toplantılardüzenlemek; uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak;her kademede görev yapan Resim (iş) dayanışma ve iletişimi sağlamak; sanatçı, sanat eğitimcileri ve araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmasında yardımcı olmak; bireylerin yaşadıkları çevreye, kültüre, sanata,tarihi eserlere ve çağdaş sanat eserlerine, sanatçı ve sanat eğitimcilerine saygılı sanatsal yeti, yetenek ve yaratıcılıkları estetik değer yargıları ve beğenileri gelişmiş kişiler olarak eğitilmesi konusunda görsel sanatlar eğitimcilerine destek olmak; toplumu görsel sanatlar ve tasarım eğitiminin amacı gerekliliği ve işlevi konusunda bilinçlendirmektir.

logo.png
75305750_10215331217458699_7110112517925
bottom of page